INNED – INSEAD Non-Executive Directors

IN-BOARD is opgericht als INNED, maar de naam is later gewijzigd.