Opleidingsprogramma

Alle IN-BOARD leden hebben een verplicht opleidingsprogramma op INSEAD in Fontainebleau gevolgd aangevuld met 7 modules in Nederland, dat hen voorbereidt op de verplictingen en verantwoordelijkheden van een toezichthoudende rol in een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Dit programma is ontwikkeld in nauw overleg met INSEAD en partners.

 • Ludo van der Heyden, The INSEAD Chaired Professor of Corporate Governance Bio
 • Jaap Winter, President executive board at VU Amsterdam, professor international Corporate Law UvA Bio
 • Erik van de Loo, affiliate  professor Organisational Behaviour at and Bio

Elke module wordt georganiseerd in nauw overleg met een van onze partners die direct betrokken is in de governance van organisaties.

Leadershipmodule at INSEAD Fontainebleau

Een 3-daags programma over group interactie en persoonlijke effectiviteit op de campus van INSEAD in Fontainebleau, onder de leiding van Prof. Erik van de loo en Prof. Jaap winter.

A 3-day program on group interaction and personal effectiveness on the INSEAD campus in Fontainbleau, under the leadership of Prof. Erik van de Loo and Prof. Jaap Winter.

 • Psychologie van de leider
 • INSEAD 360 graden tests
 • Coaching in een groep
 • Inter-persoonlijke vaardigheden en groepsdynamiek

Voor het volledige programma van Erik van de Loo and Jaap Winter:

The detailed Program

Download the PDF file met het volledige programma

Full program

Download het programma met de Nederlandse modules voor IDP

Dutch Modules IDP

Local In-Board Netherlands Modules

1. Corporate governance

Een bespreking van corporate governance vanuit juridisch perspectief

 • Bestuurdersverantwoordelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Governance codes
 • Extern toezicht
 • Rollen en taken van bestuur en toezichthouder
 • Rol van stakeholders

2. Control & Audit

Een diepgaande uiteenzetting over de control & audit aspecten van een toezichthoudend orgaan zoals een RvC, RvT of RvA

 • Reportage
 • Informatie
 • Interne controle
 • Compliance
 • Verantwoordelijkheden
 • Externe accountant

3. Effectiviteit van het bestuur

Wat maakt een Raad van Bestuur of Toezichthoudend orgaan effectief?

 • Diversiteit
 • Competenties
 • Rol van de voorzitter
 • Externe evaluatie
 • Zelfevaluatie

4. Communicatie, risico, crisis en reputatie

Hoe om te gaan met risico en reputatie?

 • Positionering van bestuurders
 • Stakeholder relaties
 • Crisis communicatie
 • Stork case

5. Strategie

Strategie Workshop, gebaseerd op the ten timeless tests of strategy

6. Private equity & familiebedrijven

Specifieke zaken voor toezichthoudende rollen in private equity en familiebedrijven

 • Profiel en rol van het bestuur
 • Governance
 • Familiebedrijf: familie systeem, opvolging en responsible ownership
 • Private equity owned company: visie, management structuur en alignment

7. Getting a Supervisory Board position

 • How to approach your network
 • What is important