IN-BOARD Gedragscode

Ik heb, als alumna/alumnus van INSEAD, een gediversifieerde, rijke ervaring als manager in een internationale en complexe context. Ik ben bereid de onderneming/instelling van mijn volledige ervaring te laten profiteren. Ik ben mij bewust van de effecten die door cultuurverschillen kunnen ontstaan en weet daarmee om te gaan.

 Bij deze verklaar ik,……………………………………………………………………..ten aanzien van mijn huidige en toekomstige toezichthoudende rollen als volgt:

 1.  Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
 • Ik ben onafhankelijk en objectief in mijn oordeel ten behoeve van de onderneming/instelling die appél op mij doet, en haar stakeholders.
 • Ik sta voor het belang van de onderneming/instelling en weeg die van alle stakeholders (zoals aandeelhouders, klanten, werknemers en ‘omwonenden’) mee
 • Ik ben niet zodanig verbonden aan een organisatie, associatie of relatie (politiek, commercieel, of anderszins), dat het risico bestaat op belangenverstrengeling.
 • Ik ben niet gehouden aan een, met mijn taken interfererend, non-concurrentie beding en kan zonder last of ruggespraak handelen
 • Ik zie af van elke benoeming voor een onderneming/instelling, waarvan ik de indruk heb, dat door het aanvaarden van die benoeming mijn onafhankelijkheid in andere toezichthoudende rollen ondermijnd zou kunnen worden.
 1. Inzet en beschikbaarheid
 • Ik draag zorg dat ik over de juiste informatie beschik om de functie in zijn volledigheid te kunnen uitvoeren.
 • Ik heb voldoende controle over mijn tijdsbesteding en bewegingsvrijheid om, ook in slechte omstandigheden, een commissaris en/of toezicht functie de noodzakelijke betrokkenheid, tijd en aandacht te geven.
 • Ik heb toestemming van mijn werkgever (waar van toepassing).
 1. Ethisch gedrag en integriteit

Door lid te worden van IN-BOARD committeer ik mij de Code of Conduct na te leven. Als commissaris en/of toezichthouder committeer ik mij tevens om:

 • in de letter en de geest van regels en principes van good governance te handelen
 • gelijkheid en volledige transparantie te betrachten t.o.v. alle andere commissarissen en/of toezichthouders
 • helder mijn oppositie, voorzien van een goede onderbouwing, te voeren tegen elk besluit dat tegen het belang van de onderneming/instelling ingaat en de consequenties van zulke oppositie te aanvaarden.
 • Ik ben mij er van bewust dat ik in de rol van commissaris en/of toezichthouder geen “executive” rol heb.
 • Ik geef een hoge prioriteit aan organisatie-ethiek en professionele objectiviteit.
 • Ik verklaar dat ik van onbesproken gedrag ben.

 

Ik verklaar dat ik alles naar waarheid heb ingevuld en accepteer dat in geval van onwaarheden, en/of ik niet langer van onbesproken gedrag ben, ik niet langer deelgenoot van IN-BOARD mag en kan zijn.

Naam:                                                               Plaats:

 

Datum:                                                              Handtekening: